Klauzula informacyjna

Działając na podstawie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych – RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną:

 

 1. Informujemy, że Administratorem podanych danych jest Biuro Rachunkowe MATRIX Natalia Chraniuk z siedzibą przy  ul. Anielewicza 47b/18, 01-060 Warszawa;
 2. podstawą prawną przetwarzania danych Klientów będzie odpowiednio:
 • niezbędność do wykonania zawartej umowy,
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 1. dane Klienta będziemy przetwarzać przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego – do 6 lat, oraz w zależności od celu:
 • w celu realizacji umowy lub zlecenia – do momentu realizacji i rozliczenia, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia;
 • w celu tworzenia statystyk zestawień, analiz na potrzeby własne;
 • w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą przez e-mail, telefon, pocztowy adres korespondencyjny;
 1. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dane Klientów – jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi wynikające z umowy. Możemy przekazywać dane wyłącznie:
 • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • innym odbiorcom danych – np. firmie kurierskiej, kancelarii prawnej;
 1. Klient ma prawo:
 • dostępu do swoich danych,
 • ich sprostowania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych do celów marketingowych,
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.