Rejestracja do ZUS przedsiębiorcy na JDG

wpis w: Biznes | 0

Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą każdy przedsiębiorca stoi przed dylematem jak powinien zgłosić się do ZUS oraz jakie składki będzie musiał opłacać. Zgłoszenia można dokonać bezpośrednio poprzez składany formularz CEIDG wypełniając odpowiedni załącznik z deklaracją rejestracyjną do ZUS i tutaj rodzi się pytanie jaki formularz i jakie składki. Wszystko zależy od tego czy dana osoba:

 • prowadziła już działalność gospodarczą,

 • wznawia swoją działalność gospodarczą – a jeżeli tak, to ile minęło czasu od jej zawieszenia,

 • dochodzi u niej do zbiegu tytułów ubezpieczeń,

 • ma status emeryta itp.

 

1. Ulga na start

Z ulgi na start mogą skorzystać nowi przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy podejmują się prowadzenia działalności gospodarczej, albo osoby wznawiające działalność po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia. Ulga ta ma charakter dobrowolny, co oznacza, że przedsiębiorca, który chce być objęty ubezpieczeniami społecznymi, ma prawo do nich przystąpić.

Po rezygnacji z ulgi na start, co do zasady, nie ma możliwości ponownego do niej przystąpienia.

 

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi na start nie podlegają do składek społecznych oraz FP i FGŚP w ZUS, a jedynie opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z danej preferencji można korzystać przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Składki zdrowotne wyliczane są zgodnie z zasadami od 2022 uzależnionymi od wybranej formy opodatkowania, więcej szczegółów na ten temat znajduje się w artykule Składka zdrowotna w Nowym Ładzie.

 

Co ważne z danej preferencji nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykonują czynności na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy.
 

 

2. Składki preferencyjne

Nowi przedsiębiorcy bądź osoby, które zakończyły okres trwania ulgi na start, mają możliwość przystąpienia do składek preferencyjnych, które można opłacać przez 24 miesiące. Podstawa do wyliczeń preferencyjnych składek ZUS wynosi minimum 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Dana preferencja dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na FP i FGŚP, których podlegając pod składki preferencyjne się nie opłaca. Składkę zdrowotną opłaca się zawsze w jednakowej wysokości.

 

Co ważne z danej preferencji nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykonują czynności na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy.

 

 

3. Mały ZUS plus

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z preferencji wyliczania podstawy składki społecznej od dochodu muszą spełnić kilka warunków:

 • przychód z działalności gospodarczej w roku poprzednim nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł przy prowadzeniu działalności przez 365 dni roku,

 • w poprzednim roku działalność gospodarcza była prowadzona przez minimum 60 dni,

 • nie korzysta z ulgi na start lub preferencyjnych składek ZUS,

 • nie wykonuje w ramach prowadzonej działalności prac na rzecz byłego pracodawcy,

 • nie korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej i jest jednocześnie zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Przy danej preferencji niezmiernie ważne są terminy zgłoszenia do ZUS z odpowiednim kodem, mianowicie do składek od dochodu przedsiębiorcy mogą zgłosić się do końca stycznia danego roku. Wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym kończy się okres trwania:

 • opłacania składek preferencyjnych ZUS,

 • urlopu macierzyńskiego,

 • odwieszenia działalności.

 

W powyższych przypadkach przedsiębiorca może przystąpić do składek od dochodu bezpośrednio po zakończeniu ww. okresów, ale termin przerejestrowania wynosi maksymalnie 7 dni od momentu zmiany obowiązku ubezpieczeniowego.

Ulga ta obowiązuje przez okres maksymalnie 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy. Po tym okresie przedsiębiorca zobligowany jest przejść na zwykłe składki ZUS. Prawo do ponownego skorzystania z tej ulgi zostanie nadane przedsiębiorcy po upływie kolejnych 2 lat.

Dana preferencja dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym w przypadku gdy podstawa wyniesie poniżej najniższej krajowej to dodatkowo przedsiębiorca zwolniony jest z opłacania składek na FP i FGŚP. Składkę zdrowotną opłaca się zawsze w jednakowej wysokości.

 

 

4. Zwykłe składki, czyli tzw. duży ZUS

Podstawa zwykłych składek ZUS wynosi 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Przedsiębiorcy korzystający z danej formy opłacania składek objęci są obowiązkiem ubezpieczeniowym społecznym, zdrowotnym oraz FP i FGŚP.

Składkę zdrowotną opłaca się w jednakowej wysokości, zgodnie z zasadami od 2022 roku.

 

 

5. Zbieg tytułów i status emeryta

W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności przez osobę zatrudnioną na umowę o pracę z wynagrodzeniem wynoszącym minimum najniższa krajowa (w 2022 wynagrodzenie to wynosi 3010 złotych brutto) dany przedsiębiorca nie będzie podlegał pod ubezpieczenie społeczne oraz FP i FGŚP.

Nie jest zabronione by przedsiębiorca mógł w takim przypadku przystąpić do ubezpieczeń społecznych na zasadzie dobrowolności.

Osoba zatrudniona na etacie z wynagrodzeniem mniejszym niż minimalne wynagrodzenie o pracę ma obowiązek opłacania składek ZUS na ubezpieczenie społeczne oraz FP i FGŚP z obu źródeł dochodu – jednoosobowej działalności i etatu.

Podobnie sytuacja będzie wyglądała w przypadku emeryta, tzn. dany przedsiębiorca nie będzie podlegał pod ubezpieczenie społeczne oraz FP i FGŚP. Co prawda emeryt prowadzący własną działalność gospodarczą może dobrowolnie zgłosić się do składek emerytalnej i rentowej. W działalności gospodarczej na emeryturze nie jest natomiast możliwe opłacanie składki chorobowej oraz Funduszu Pracy.