KSIĘGI HANDLOWE

KPiR

RYCZAŁT

KADRY I PŁACE

WYPROWADZANIE ZALEGŁOŚCI

ZAKŁADANIE FIRMY

MATRIX to profesjonalne biuro rachunkowe działające w Warszawie na pograniczu Woli i Śródmieścia. Świadczone usługi księgowe skierowane są do podmiotów gospodarczych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, działalności w formie spółek cywilnych, spółek prawa handlowego jak i osób nieprowadzących własnej firmy.

 

Usługi księgowe i rachunkowe świadczymy przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania. Ponosimy pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych rozliczeń świadczonych w ramach podpisanych umów z Klientami. Jako biuro rachunkowe reprezentujemy podatników przed urzędami w ramach udzielonych pełnomocnictw.

 

W zakres kompleksowej usługi księgowej wchodzi między innymi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR), a dla ryczałtowców ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń na potrzeby podatku VAT,
 • na podstawie księgowań wypełnianie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych, oraz terminowe dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego: PIT i CIT,
 • opracowywanie Zakładowych Plantów Kont,
 • ewidencjonowanie środków trwałych, WNiP oraz wyposażenia,
 • naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętą polityką,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych,
 • konsultacje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • opracowywanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS.

 

Uzupełnieniem usług księgowych jest obsługa kadr i płac. Nasze biuro rachunkowe prowadzi profesjonalną obsługę zatrudnionych pracowników oraz zleceniobiorców i dziełobiorców naszych Klientów. Rozliczenia mogą być również prowadzone dla firm, które chcą powierzyć specjalistom tylko obsługę płac i rozliczeń z ZUS.

W ramach usług kadrowo-płacowych:

 • sporządzamy listy płac i rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • przygotowujemy wszelkie deklaracje do ZUS,
 • prowadzimy kartoteki pracownicze (w skład których wchodzą szkolenia BHP, badania okresowe pracowników),
 • przygotowujemy roczne deklaracje podatkowe dla pracowników oraz dla osób zatrudnionych na podstawie innych umów.

Wspieramy już od etapu zakładania i rejestracji firmy. Nasze biuro rachunkowe pomaga wybrać najkorzystniejszą formę prawną dla planowanej działalności i dostosować do niej formę opodatkowania tak aby optymalizować zyski. Wypełniamy dokumenty do US, ZUS, KRS związane z rejestracją nowego podmiotu gospodarczego.

Pojawiły się zaległości w Urzędzie Skarbowym bądź ZUSie, niezłożone deklaracje bądź brak dokumentacji księgowej. Dla naszego biura rachunkowego to nie problem. Zweryfikujemy księgowania, dokumentację i zaproponujemy optymalne rozwiązania tak aby powstanie zaległości było jak najmniej kłopotliwe.

Wszelkie zlecenia realizujemy nie tylko w siedzibie naszego biura rachunkowego na warszawskiej Woli, ale również w miejscu wskazanym przez Klienta.

Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań wszystkich klientów nasze biuro rachunkowe dostosuje zakres usług do Państwa indywidualnych potrzeb.

Zapraszamy do współpracy!