Usługa kadrowo-płacowa zależy od określonych potrzeb przedsiębiorcy w tym zakresie, dotyczy pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę jak również na podstawie umów cywilno-prawnych, wszelkie czynności dokonywane są zgodnie z Ustawą z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawców w tym Ustawie z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Usługi świadczone przez nasze biuro rachunkowe w ramach obsługi kadrowo-płacowej podmiotów zatrudniających osoby na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych:
 • przygotowywanie standardowych umów o pracę z pracownikami oraz informacji dodatkowej dla zatrudnionego,
 • przygotowywanie standardowych umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 • prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów,
 • sporządzanie list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych pisemnie przez klienta,
 • sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych na podstawie informacji przekazywanych pisemnie przez klienta,
 • sporządzanie i składanie w imieniu klienta miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom (PIT-4, PIT-8AR),
 • sporządzanie i terminowe składanie w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych ZUS pracowników,
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS, sporządzanie i terminowe składanie w imieniu klienta stosownych deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • wystawianie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • sporządzenie i terminowe składanie w imieniu klienta rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-40),
 • sporządzanie rocznej deklaracji ZUS IWA,
 • reprezentowanie podatnika w ramach udzielonych pełnomocnictw przed urzędami (ZUS, GUS, PIP),
 • wszelkie inne czynności zlecone przez Klienta.

Miesięczne wynagrodzenie naszego biura rachunkowego za rozliczanie jednego pracownika Klienta rozpoczyna się już od 30 zł netto, stawka za każdym razem ustalana jest indywidualnie po dokładnym zapoznaniu się z zakresem prowadzonej przez Klienta działalności i poznaniu jego oczekiwań.

Zapraszamy do współpracy !