Jak założyć firmę w CEIDG

wpis w: Biznes | 0

Data wpisu 01.08.2021 | Data aktualizacji: 07.01.2022r.

Dobry pomysł, wiedza i doświadczenie w danej branży to początek myśli o otwarciu własnej firmy. Zaraz po tym pojawia się mnóstwo pytań. Jaka forma prawna? Czy rejestrować się do VAT? Jaka forma opodatkowania? Jakie dokumenty i gdzie? A księgowość? Wszystko to w istotny sposób doprowadza do zawrotów głowy, ale nie jest takie ciężkie znając procedury, które z roku na rok zostają coraz bardziej upraszczane.

 

W pierwszej kolejności należy ocenić ryzyko prowadzonej działalności. Jest to niezmiernie istotne, aby prawidłowo wybrać formę prowadzonego biznesu. Przy działalnościach nie obarczonych dużym ryzykiem oraz małych firmach często samozatrudnieniu szczególnie na początku najkorzystniejszą formą może okazać się jednoosobowa działalność gospodarcza i w poniższym artykule skupimy się na zakładaniu działalności w takiej formie.

 

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej można wykonać przez Internet. Na stronie firma.gov.pl należy wypełnić elektroniczny wniosek CEIDG-1 (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) i wybrać jedną z trzech form podpisu:

 • opatrzenie formularza podpisem kwalifikowanym (jeśli taki posiadamy)
 • zatwierdzenie wniosku i podpisanie osobiste w ciągu 7 dni w dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy
 • wyrobienie Profilu Zaufanego i podpisanie nim formularza.

 

We wniosku należy podać wszystkie informacje na temat firmy, m.in. nazwę, datę rozpoczęcia działalności, adres prowadzenia działalności, określić kodami PKD przedmiot działalności (warto skorzystać z przeglądarki na stronie ministerialnej, gdzie od razu uzyskamy informacje czy przy danym typie działalności nie będziemy zobowiązani do posiadania dodatkowych dokumentów czy uprawnień).

Do wniosku możemy od razu dołączyć dokumenty rejestracyjne do ZUS, które zostaną przekazane do odpowiedniej placówki. Zgłaszając się do Biura Rachunkowego MATRIX jeśli nie dokonasz rejestracji do ZUS otrzymasz wsparcie i pomoc w rejestracji do odpowiednich składek.

 

Kolejnym krokiem jest w przypadku osób, które chcą dobrowolnie bądź są zobligowane przepisami prawa rejestracja do VAT. Rejestracji możemy dokonać również od razu przy składaniu wniosku CEIDG dołączając formularza VAT-R. Również w tym aspekcie Biuro Rachunkowe MATRIX udziela wsparcia i pomaga prawidłowo wypełnić daną deklaracje.

 

Zatrzymajmy się na chwilę przy ważnym aspekcie zarówno dotyczącym samego zgłoszenia w CEIDG jak i rejestracji VAT, mianowicie adresu prowadzonej działalności. Swoją firmę możesz prowadzić w jednym lub wielu stałych miejscach, może to być zarówno własny lub wynajęty lokal usługowy jak i mieszkanie lub miejsce coworkingowe. Dopuszczalne jest również prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej bez stałego adresu czy mobilnie, na przykład jeżeli wykonujesz usługi u klienta.

Składając wniosek CEIDG dokonasz zgłoszenia:

 • adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli prowadzisz działalność w stałym miejscu
 • dodatkowego stałego miejsca, w których działasz, jeżeli poza stałym miejscem prowadzisz na przykład filie, odziały, magazyny czy punkty przyjmowania zleceń
 • adresu do doręczeń, czyli miejsca, w którym będziesz odbierać korespondencję dotyczącą twojej działalności gospodarczej
 • adresu zamieszkania, czyli miejsca w którym mieszkasz i które będzie wskazywało podleganie pod dany Urząd Skarbowy z tyt. PIT jak i VAT

 

Wypełniając wniosek możesz wybrać opcję „brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”, jeżeli nie prowadzisz działalności w stałym miejscu.

Niezmiernie ważne jest posiadanie tytułu prawnego do każdej nieruchomości, której adres zgłaszasz do CEIDG. Tytułem prawnym do nieruchomości może być:

 • prawo własności (współwłasności) nieruchomości lub lokalu mieszkalnego
 • prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • dzierżawa
 • najem
 • użyczenie.

Dokument potwierdzający prawo własności często wymagany jest do dołączenia przy składaniu deklaracji VAT-R.

 

Kolejną niezmiernie istotną kwestią jest wybór formy opodatkowania oraz prowadzonej księgowości. Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą mamy do wyboru cztery formy opodatkowania:

 • skala podatkowa (12% lub 32%) tzw. zasady ogólne
 • podatek liniowy (19%)
 • ryczałt ewidencjonowany
 • karta podatkowa (od 2022 roku tylko na zasadzie praw nabytych, osoby dopiero otwierające działalność nie mogą wybrać obecnie danej formy opodatkowania)

Poszczególne formy opodatkowania, zalety i wady zostały omówione w odrębnym artykule.

 

Ponadto każda z wybranych form opodatkowania wymaga prowadzenia odpowiednich rejestrów dla celów księgowych. Przy skali podatkowej i podatku liniowym będzie to Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR), przy ryczałcie ewidencjonowanym będziemy mieli do czynienia z Ewidencją Przychodów, a karta podatkowa jako najbardziej uproszczona forma opodatkowania nie wymaga prowadzenia ewidencji. Rozliczeniami, prowadzeniem odpowiednich rejestrów i wsparciem m.in. przy wypełnieniu dodatkowych wniosków może zająć się Biuro Rachunkowe MATRIX.

 

W samym wniosku CEIDG pojawia się również przy formie opodatkowania niezmiernie ważny punkt, który dotyczy prowadzenia ksiąg rachunkowych czyli pełnej księgowości. Każdy przedsiębiorca podlegający ustawie PIT może rozpoczynając prowadzenie działalności wybrać taką formę obligatoryjnie, ponieważ obowiązkowo prowadzenie ksiąg w takim przypadku występuję dopiero po przekroczeniu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro.

 

We wniosku pozostaje już tylko określenie rachunku bankowego dla celów działalności gospodarczej, który jest konieczny jeśli:

 • jesteś podatnikiem VAT – tylko numery firmowych rachunków bankowych są publikowane w Wykazie podatników VAT, czyli na tzw. Białej liście podatników VAT
 • dokonujesz transakcji z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

 

Przy wypełnieniu wniosku CEIDG oraz dokonaniu zgłoszenia do ZUS i VAT Biuro Rachunkowe MATRIX służy pomocą w ramach rozpoczęcia współpracy w zakresie prowadzenia księgowości. Zapraszamy do współpracy!