Obowiązek zgłoszenia do CRBR

wpis w: Biznes | 0

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, którego funkcjonowanie reguluje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.), zwana ustawą AML. Zbierane i przetwarzane są w nim informacje o osobach sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę … czytaj więcej

PIT-2 nowy wzór od 2023

wpis w: Aktualności | 0

Ministerstwo Finansów opublikowało już nowy wzór oświadczenia PIT-2 wersja 9 (do pobrania na stronie www.gov.pl), w którym od 1 stycznia 2023 roku ujednolicono zasady składania oświadczeń i wniosków oraz zasady uwzględniania ich przez płatników. Jednocześnie poinformowało, że złożone przed 1 stycznia 2023 roku wnioski … czytaj więcej

Faktura powyżej 15 000 a koszt podatkowy

wpis w: Biznes | 0

Pomimo iż przepisy dotyczące sankcji podatkowych w postaci wyłączenia wydatku z kosztów podatkowych w zakresie płatności za faktury powyżej 15.000 złotych obowiązują już od dłuższego czasu nadal część przedsiębiorców zapomina o nałożonych przez ustawodawcę obowiązkach. Sankcja grozi nie tylko za naruszenie obowiązku uregulowania należności … czytaj więcej

Rejestracja do ZUS przedsiębiorcy na JDG

wpis w: Biznes | 0

Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą każdy przedsiębiorca stoi przed dylematem jak powinien zgłosić się do ZUS oraz jakie składki będzie musiał opłacać. Zgłoszenia można dokonać bezpośrednio poprzez składany formularz CEIDG wypełniając odpowiedni załącznik z deklaracją rejestracyjną do ZUS i tutaj rodzi się pytanie jaki formularz … czytaj więcej

Składka zdrowotna w Nowym Ładzie

wpis w: Aktualności, Biznes | 0

Data wpisu 07.02.2022 | Data aktualizacji: 20.06.2022r. Rewolucyjne zmiany wprowadzone Nowym Ładem i obowiązujące od 2022 roku dotyczą nie tylko podatków, ale i sposobu naliczania oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany dotyczą przede wszystkim osób prowadzących działalności gospodarcze i obejmują zarówno terminy płatności … czytaj więcej

Nowy Ład w wynagrodzeniach a zmiany w pobieraniu zaliczek podatkowych (rozporządzenie MF z 7 stycznia 2022 r.)

wpis w: Aktualności | 0

Data wpisu 20.01.2022 | Data aktualizacji: 09.03.2022r. Nie milkną dyskusje i zamieszanie po wypłacie pierwszych wynagrodzeń na zasadach obowiązujących od 2022 związanych z wprowadzeniem pakietu zmian tzw. Nowy Ład. Krytyka zmian przewidzianych w Polskim Ładzie związana jest z obniżeniem wynagrodzeń netto wypłaconych na początku … czytaj więcej

Obowiązkowe terminale płatnicze od 2022

wpis w: Aktualności | 0

Data wpisu 07.11.2021 | Data aktualizacji: 24.06.2022r. Przyjęty pod koniec października pakiet ustaw tzw. Nowy Ład wprowadza zmiany w zakresie kas fiskalnych, w szczególności w kontekście popularyzacji przyjmowania płatności bezgotówkowych i limitów płatności gotówkowych. Dodatkowo od nowego roku urzędnicy będą uprawnieni do dokonywania nabyć … czytaj więcej

1 2