PIT-2 nowy wzór od 2023

wpis w: Aktualności | 0

Ministerstwo Finansów opublikowało już nowy wzór oświadczenia PIT-2 wersja 9 (do pobrania na stronie www.gov.pl), w którym od 1 stycznia 2023 roku ujednolicono zasady składania oświadczeń i wniosków oraz zasady uwzględniania ich przez płatników. Jednocześnie poinformowało, że złożone przed 1 stycznia 2023 roku wnioski … czytaj więcej

Składka zdrowotna w Nowym Ładzie

wpis w: Aktualności, Biznes | 0

Data wpisu 07.02.2022 | Data aktualizacji: 20.06.2022r. Rewolucyjne zmiany wprowadzone Nowym Ładem i obowiązujące od 2022 roku dotyczą nie tylko podatków, ale i sposobu naliczania oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany dotyczą przede wszystkim osób prowadzących działalności gospodarcze i obejmują zarówno terminy płatności … czytaj więcej

Nowy Ład w wynagrodzeniach a zmiany w pobieraniu zaliczek podatkowych (rozporządzenie MF z 7 stycznia 2022 r.)

wpis w: Aktualności | 0

Data wpisu 20.01.2022 | Data aktualizacji: 09.03.2022r. Nie milkną dyskusje i zamieszanie po wypłacie pierwszych wynagrodzeń na zasadach obowiązujących od 2022 związanych z wprowadzeniem pakietu zmian tzw. Nowy Ład. Krytyka zmian przewidzianych w Polskim Ładzie związana jest z obniżeniem wynagrodzeń netto wypłaconych na początku … czytaj więcej

Obowiązkowe terminale płatnicze od 2022

wpis w: Aktualności | 0

Data wpisu 07.11.2021 | Data aktualizacji: 24.06.2022r. Przyjęty pod koniec października pakiet ustaw tzw. Nowy Ład wprowadza zmiany w zakresie kas fiskalnych, w szczególności w kontekście popularyzacji przyjmowania płatności bezgotówkowych i limitów płatności gotówkowych. Dodatkowo od nowego roku urzędnicy będą uprawnieni do dokonywania nabyć … czytaj więcej

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych

wpis w: Aktualności | 0

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która wchodzi w życie 31 października 2021 r. wprowadza nowe kategorii działalności rejestrowanych w rozumieniu przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162). Mianowicie mowa o działalności … czytaj więcej

Nowy Polski Ład jakie istotne zmiany zakłada

wpis w: Aktualności | 0

Data wpisu 06.09.2021 | Data aktualizacji: 15.10.2021r. Dnia 26.07.2021r. został przedstawiony przez rząd długo zapowiadany projekt zmiany ustaw podatkowych i ubezpieczeniowych zwany „Polskim Ładem”. Pierwotnie bardzo krótkie konsultacje społeczne zostały wydłużone do prawie końca sierpnia, ponieważ sprzeciwy oraz oburzenie wielu środowisk nie cichły… ale … czytaj więcej